PROCEDURAL 3D

TETRA 2019 – 2021

PROJECTINFORMATIE

Het maken van een 3D-model aan de hand van een procedurele workflow begint net zoals klassieke 3D met een eenvoudige vorm. Daarop worden manipulaties uitgevoerd, om na een aantal stappen tot het beoogde resultaat te komen. Op basis van een bestaand model kan een gelijkaardig model verkregen worden door de parameters aan te passen die bij die manipulaties horen. De winst zit in het feit dat een groot deel van het werk om een 3D-model te creëren, kan worden hergebruikt.

Het concept van procedurele 3D is niet nieuw. Doordat computers steeds performanter worden, is op dat gebied de laatste jaren een kantelpunt bereikt, waardoor nieuwe werkwijzen om 3D-modellen te creëren de mainstream games en VFX-industrie fundamenteel veranderen. Internationaal zien we procedurele 3D-technieken aan populariteit winnen. Het Procedural 3D-project dient als accelerator voor de Vlaamse bedrijven, die daarmee sneller aan de slag kunnen door middel van use cases en generiek onderzoek. Daarnaast leggen we de basis om onze studenten voor te bereiden op die shift in de industrie. 

Interactieve 3D wordt binnen verscheidene sectoren gebruikt, zowel in entertainment als daarbuiten. De toepassingen zijn voor veel bedrijven interessant geworden, maar blijven nog steeds erg duur. Procedurele 3D kan onder andere bepaalde productieprocessen versnellen of optimaliseren. Het gebruik kan dus resulteren in een hogere kostenefficiëntie en productiviteit. 

Met dit ‘Procedural 3D’-project wordt dus gekeken naar de meerwaarde van procedurele creatie van 3D. Het project bestaat uit een tweedelige focus: 

  • het ontwikkelen van concrete use cases waarin procedurele technologie wordt toegepast; 
  • een brede kennistransfer van procedurele 3D-technieken.

Aan de hand van enquêtes en 1-op-1-gesprekken met de bedrijven in onze begeleidingsgroep identificeerden we verschillende interessedomeinen waarin procedurele 3D voor meerwaarde zou kunnen zorgen. Door de brede inzetbaarheid van de technologie  deelden we deze vragen over use cases op in drie overkoepelende pijlers:

Lichaam, kledij &
soft bodies

Realtime integratie &
input data

Rapid
prototyping

use cases

Hieronder vind je enkele ontwikkelde use cases rond procedurele technieken die dankzij het Procedural 3D-project gerealiseerd konden worden. 

De verschillende onderzoeksvragen met betrekking tot het gebruik en de mogelijkheden van de technologie werden in samenspraak met de doelgroep aan de hand van de use cases gevalideerd. Net als de outputs van de bevragingen met de doelgroep, kunnen deze use cases als basis dienen voor toekomstige onderzoeksprojecten of verdere valorisatietrajecten.

Soft bodies

Doel: vergelijkende studie van methodieken om een zo realistisch mogelijk soft body-orgaan te simuleren.

Plantengroei

Doel: het simuleren van accurate 3D-planten en -vruchten voor gebruik in de training van een AI-algoritme.

TETRA

TETRA is een programma voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen en geïntegreerde opleidingen in de universiteiten voor ondernemingen en non-profit organisaties, ondersteund vanuit Vlaio. TETRA staat voor TEchnology TRAnsfer. Hierbij ligt de focus op collectief onderzoek, waarbij de doorstroom van de kennis over een specifiek onderwerp naar het werkveld prioritair is. 

Partners

Voor meer informatie, contacteer