PROCEDURAL 3D

TETRA 2019 – 2021

Onze onderzoekers lichten samen met een aantal (internationale) gastsprekers op 9 december toe wat de mogelijkheden zijn van procedurele 3D. Onze gastsprekers staan bekend voor hun gebruik van procedurele technieken in de entertainment sector of industrie 4.0 en voor hun uitgebreide kennis in het werken met procedurele 3D. 

Lichaam, kledij &
soft bodies

Realtime integratie &
input data

Rapid
prototyping

TETRA

TETRA is een programma voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen en geïntegreerde opleidingen in de universiteiten voor ondernemingen en non-profit organisaties, ondersteund vanuit Vlaio. TETRA staat voor TEchnology TRAnsfer. Hierbij ligt de focus op collectief onderzoek, waarbij de doorstroom van de kennis over een specifiek onderwerp naar het werkveld prioritair is. In dit tweejarige TETRA-project gaan we inzoomen op procedurele workflows om 3D content te maken via een 6-tal use cases.

PROJECTINFORMATIE

Het maken van een 3D model aan de hand van een procedurele workflow begint net zoals klassieke 3D met een eenvoudige vorm, waarop manipulaties uitgevoerd worden om na een aantal stappen tot het beoogde resultaat te komen. De winst is hier dat er een gelijkaardig 3D model éénmaal moet aangemaakt worden en telkens kan hergebruikt worden.

Het concept van procedurele 3D is niet nieuw. Doordat computers steeds performanter worden, is op dit gebied in de laatste jaren een kantelpunt bereikt waardoor nieuwe workflows om 3D modellen te creëren de mainstream games en VFX industrie fundamenteel veranderen. 3D wordt binnen verscheidene sectoren gebruikt, zowel entertainment als non-entertainment en kan daar resulteren in een verhoging van kostenefficiëntie en productiviteit.

Met dit ‘Procedural 3D’ project worden partners en externe organisaties begeleid bij het definiëren van de meerwaarde in hun huidige workflow. Het project bestaat uit twee luiken: het eerste luik is gericht op het ontwikkelen van concrete proof of concepts waarin procedurele technologie wordt toegepast en het tweede luik is gericht op een brede kennistransfer voor de partners.

Partners

Voor meer informatie, contacteer