Generatief design van kamerinrichting

use case

Published
december 6, 2021

Doel: snel een veelvoud aan iteraties en variaties maken om het creatieve proces te stimuleren.

Generatief design en automatische optimalisatie zijn technieken die worden toegepast in architectuur en productiesectoren. Het is een iteratief designproces waarbij men een parametrisch model maakt, en dat daarna analyseert en een successcore geeft. De analyse wordt dan gebruikt om de volgende generatie van permutaties te sturen. 

Als onderwerp van de testcase werd gekozen voor kamerinrichting, waarbij een gedefinieerde set van regels het generatieve designproces stuurt. Een eigen implementatie van de MakeItHome: Automatic Optimization of Furniture Arrangements van Lap-fai yu et al. werd in Houdini gebruikt.

De database van 3D-modellen heeft een collectie van vooraf gedefinieerde parameters die de plaatsing en relaties tussen objecten beïnvloeden. Elk voorwerp wordt op een willekeurige plaats gezet. Op basis van de parameters zoeken de objecten relaties. Zo zullen een tafel en een stoel een ouder-kindrelatie hebben. Via een iteratief proces worden verplaatsingen in positie en oriëntatie toegepast op de objecten. Elke iteratie krijgt een score op basis van hoe goed de objecten staan. Bij een verbetering wordt de score als basis van de nieuwe iteratie gebruikt tot een ideale score wordt verkregen.

Generatief design is een zeer nuttige manier om programmatorisch en automatisch design te verkennen en onmiddellijk een overzicht van meetbare scores te produceren. Automatische optimalisatie vereist veel rekenkracht en tijd om een bruikbare kamerinrichting te verkrijgen. Voor complexe kamers met veel objecten kan dat gemakkelijk oplopen tot 20.000 iteraties. Het scoren is het meest intensieve proces. Zonder scoringsysteem kan dit systeem ook worden toegepast voor realtime generatie.