packaging tool

use case

Published
december 8, 2021

Doel: automatisch bepalen welke materialen nodig zijn voor het transport van voorwerpen op basis van een scan van het voorwerp.

Van gebouwen, machines of omgevingen zijn vaak enkel 2D-data voorhanden die informatie bevatten over hoe iets opgebouwd is. Ook bij de creatie van een 3D-omgeving gaat het sneller om een plattegrond te tekenen dan een omgeving zelf in 3D op te bouwen. Het doel van deze case was om de mogelijkheden en workflow te exploreren omtrent de opbouw van een 3D-omgeving aan de hand van 2D-input.

We maakten een proof of concept dat in Houdini automatisch en zo optimaal mogelijk verpakkingen genereert voor het veilig transport van breekbare objecten. We hebben daarbij een beroep gedaan op een online bibliotheek van gescande modellen van het Smithsonian museum.  Voor de uitwerking van de tool baseerden we ons op de drie meest omvattende methodes van verpakken. Instapak, waarbij een object wordt omgeven door een schuimmateriaal, cushion of foam packing, waarbij de objecten worden uitgesneden uit een isolatiemateriaal, en brace packaging, waarbij de artefacten worden vastgehouden door een houten constructie. 

De procedurele opbouw van de tool zorgt ervoor dat die op een snelle en eenvoudige manier een schatting kan maken van elk mogelijk object dat als input wordt gebruikt. Met deze tool kan men in een oogopslag itereren op de afmetingen van mogelijke verpakkingsmethodes en een snelle schatting maken van de optimale verpakking. Men zou de resultaten van de tool kunnen doorsturen naar een CNC-freesmachine om de nodige planken en schuimmaterialen uit te snijden en zo het proces te gaan automatiseren.